top of page

MARATONTABELLEN

Maratontabell.jpg

Placering föregående:
- Placeringen man hade föregående år i maratontabellen.

Antal år:
- Det antal år man har deltagit i NMQ.
        

Placeringspoäng: 
- Det antal poäng man har samlat på sig genom åren. Om det är 40 deltagande lag får 1an 40 poäng, 2an 39 poäng osv. Vid lika resultat erhåller bägge lagen samma, det högre, placeringspoänget.


Kategoripoäng:  

- 1 poäng för varje kategori man har vunnit, dvs har fått flest poäng i mot övriga lag.

   
Resultatpoäng: 

- Sammanlagda poängen man har samlat ihop genom åren.


Max:  

- Max poängen man har kunnat fått de år man har deltagit.


% av max:    

- Hur många procent av svaren man har klarat totalt genom åren.

bottom of page